Vaihtuvat kuvat

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

Mindfulnesstaidot ovat tärkeä osa työelämätaitoja!

4.1.2019

Ohjaan mindfulness-taitoja yksilö- ja pariohjauksina sekä työyhteisöissä räätälöidysti ja sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä ja lähde harjoittelemaan henkistä kestävyyttä ohjauksessani sekä parantamaan elämän laatua ja työhyvinvointiasi!

Käytän mindfulness-taitoharjoittelua myös osana HOT (hyväksymis-ja omistautumis) ohjausta jonka avulla harjoitellaan psykologista joustavuutta ja lisätään resilienssiä eli henkistä kestävyyttä.

 

Kelan korvaus mahdollistaa psykoterapian yhä useammalle

3.1.2018

Kelan korvaus on 1.1.2016 alkaen 57.60 euroa/kerta. Tämä mahdollistaa ja on mahdollistanut psykoterapian aloittamisen yhä useammalle, ja vahvistaa työkykyä sekä parantaa elämän laatua. Tarjoan sekä modernia kognitiivista käyttäytymisterapiaa (HOT) – että ratkaisukeskeistä psykoterapiaa. Puh. 050 3299 125 tai

Yhteystiedot:

050 3299 125

Tervetuloa

Human Work Partners Oy ja Psykoterapia HWP tuottavat psykologiseen tutkimustietoon perustuvia palveluja yrityksille ja yksityisille henkilöille. Palvelut yrityksille ovat työterveys- ja kuntoutuspalveluja sekä henkilöarviointiin ja työyhteisövalmennuksiin liittyviä palveluja. Palvelut yksityishenkilöille jakaantuvat sekä uraohjaus- ja ammatillisten kuntoutuspalvelujen tuottamiseen, psykoterapia- ja työnohjauspalveluihin sekä mindfulness-ohjaukseen.

Toimintamme ydinaluetta on Oulu- ja sen ympäristökunnat, mutta myös muu Pohjois-Suomi. Yhteistyö ja verkostoituminen eri yritysten kanssa ovat keskeinen toimintaperiaatteemme.

Työskentelyn perustana ovat vahva työ-ja organisaatiopsykologinen tieto-taito, työterveys-ja hyvinvointiosaaminen sekä positiivisen ja kognitiivisen psykologian uusimmat tutkimustulokset työn ja elämän mielekkyyttä sekä hyvinvointia lisäävistä tekijöistä ja keinoista.

Uskomme vahvasti verkostoitumiseen ja myönteisen vuorovaikutuksen tuottamiin uusiin näkökulmiin myös oman yrityksemme kehittämisessä. Ota yhteyttä- kehitetään mielekäs työ ja elämä, yhdessä!

Ota yhteyttä! tai 050 3299 125

Palvelut yrityksille ja yksityishenkilöille sekä ammatillisen kuntoutuksen palvelut

Palvelut yrityksille

Palvelut yrityksille

Businessman Shaking Hands with BusinesswomanTuotamme palveluja yrityksenne eri elämänkaaren vaiheissa mielekkään työelämän mahdollistamiseksi. Rekrytoitaessa työntekijöitä autamme valitsemaan yritykseenne parhaiten soveltuvat henkilöt. Yrityksenne kasvun vaiheessa arvioimme ja kehitämme esimiestenne potentiaalia sekä tiimien ja työyhteisön toimintaa.

Palvelut yksityishenkilöille

Palvelut yksityishenkilöille

Businesswoman Sitting at Desk ReadingPSYKOTERAPIA HWP tuottaa yksityishenkilöille psykoterapia- ja mindfulness- sekä työnohjauspalveluja, joiden tavoitteena on lisätä mielekkyyttä ja hyvinvointia yksityis-ja työelämässä.

Ammatilliset kuntoutuspalvelut

Ammatilliset kuntoutuspalvelut

Puzzle Piece Between Woman's FingersHuman Work Partners Oy tarjoaa uraohjauspalveluja ja ammatinvalinnanohjausta asiakkaille, jotka ovat työkykyongelmiensa vuoksi etsimässä uutta suuntaa työelämässään tai asiakkaille, jotka ovat menettäneet mielenkiinnon nykyiseen työuraansa tai joutuneet työttömiksi. Palvelun tilaajina toimivat sekä työeläkeyhtiöt, yritykset että itsemaksavat asiakkaat.